FAQ

Onder de frequently asked questions behandelen we de meest gestelde vragen voor onze reizen naar Groot-Brittannië en Ierland. Deze worden per topic behandeld en daarmee gaan we uitgebreid in op de gestelde vraag.

Op deze pagina worden de meest 'Algemeen' gestelde vragen van onze klanten beantwoord. Het gaat hier om vragen die alle arrangementen binnen ons assortiment aangaan.

#1 - Algemeen:

Hoe komt een reis bij Travel4Reasons tot stand?

De website van Travel4Reasons is gericht om zoveel mogelijk (offerte)aanvragen te genereren. Na iedere aanvraag via Travel4Reasons.nl wordt altijd éérst (binnen 48 uur) een offerte uitgestuurd waarna onze klant definitief kan beslissen. De boeking is pas definitief wanneer de offerte getekend retour is ontvangen. Dit kan per post, mail of WhatsApp.

We hanteren een wisselende deadline afhankelijk van de vertrekdatum van de reis (de deadline is langer wanneer de reis verder vooruit is gepland). Omdat met name de prijs van de vliegtickets kan oplopen, maar ook de beschikbaarheid van  de hotels of bv. evenementtickets kan veranderen, wordt deze deadline gehanteerd. Kort en zakelijk gezegd; binnen de deadline is de prijsstijging of beschikbaarheid het risico van Travel4Reasons. Buiten de deadline van onze klant.

Is het herroepingsrecht van toepassing op een reis geboekt bij Travel4Reasons?

Het herroepingsrecht is voor een aantal diensten uitgesloten. Hier beneden kunt u vinden voor welke dienten zijn uitgesloten:

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

  • Betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
  • Waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
  • Betreffende weddenschappen en loterijen.

Omdat een groot gedeelte van onze dienstverlening, het aanbieden van reizen, overeenkomt met de eerst genoemde uitsluiting, is het herroepingsrecht voor deze dienstverlening uitgesloten.

Herroepingsrecht is WEL van toepassing op onze reischeques

Naast reizen bieden wij ook reischeques aan. Deze diensten zijn niet uitgesloten van het herroepingsrecht. U heeft dan ook het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u de reischeque thuis heeft ontvangen.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping (Klik voor een modelformulier >>), maar bent hiertoe niet verplicht.
Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Zorg ervoor dat u binnen 14 dagen na herroeping de reischeque (inclusief eventuele bijbehorende cadeaubox) aan ons terugstuurt. De directe kosten van het terugzenden van de reischeque (inclusief eventuele bijbehorende cadeaubox) komen voor uw rekening. Heeft u een reischeque (met bijbehorende cadeaubox) gekocht dan kunt u deze binnen de 14 dagen termijn herroepen totdat de reischeque verzilverd is. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Travel4Reasons
T.a.v. Marc Tolsma
Groningen Airport Eelde
Burg. J.G. Legroweg 45-A
9761 TA Eelde (Dr)
Nederland

#2 - Betaling, BTW, korting en kosten:

Vroegboekkorting

De vroegboekkorting is uitgelegd op een specifieke pagina, zie hier (Vroegboekkorting T4R uitgelegd >>).

Hoe geschiedt de betaling voor een reis via Travel4Reasons?

Voor iedere bevestigde boeking (op de manier zoals hierboven is genoemd) ontvangt u een offerte voor een reissom op basis van uw gestelde wensen. Bij akkoord vragen we u een aanbetaling van 25% op de gehele reissom. Uiterlijk 6 weken voor vertrek ontvangt u een factuur voor de resterende reissom. Deze factuur wordt tegelijk verstuurd met de uitgebreide reisbescheiden voor uw geboekte reis.

Is de BTW bij de prijs inbegrepen?

We hanteren binnen de reiswereld de BTW-regeling zoals toegepast volgens art. 306 t/m 310 van de BTW-richtlijn. Hierbij wordt 21% geheven over de marge die gerekend wordt op het geboekte arrangement en welke te alle tijden in de arrangementsprijs is mee berekend. Deze BTW wordt niet als zodanig gespecificeerd en is derhalve, voor bijvoorbeeld bedrijven, NIET terug te vorderen als zijnde betaalde 'voorbelasting'.

Wat zijn de betalingsmogelijkheden?

De enige manier waarop Travel4Reasons de betalingen ontvangt, is per bankoverschrijving. Zowel de bovengenoemde aanbetaling als de uiteindelijke eindfactuur dienen overgemaakt te worden op rekeningnummer NL23 ABNA 0498 9330 32 o.v.v. van uw naam en/of factuurnummer.

Welke kosten komen nog boven op de arrangementskosten die wij aan Travel4Reasons betalen?

Naast de kosten die Travel4Reasons in rekening brengt, heeft u alleen uw eigen kosten die u maakt in Engeland, Ierland Wales of Schotland gedurende uw korte vakantie of weekendreis. Belastingen en toeslagen komen volledig voor rekening van Travel4Reasons en zijn inbegrepen in de arrangementsprijs.

Eventuele andere bijkomende kosten van Openbaar Vervoer of anderzijds zullen we duidelijk vermelden in de offerte.

Wanneer gelden de prijzen die worden genoemd op jullie website?

De prijzen op onze website zijn reële richtprijzen die in 95% van de gevallen ook daadwerkelijk de uiteindelijke prijs zullen zijn. Het kan daarnaast zo zijn dat de prijs voordeliger is, vanwege een uitzondering in de inkoopkosten. Andersom kan de prijs wat hoger uitvallen omdat de inkoopkosten juist wat hoger ligt omdat het drukke vlucht of verblijfsperiode betreft. In beide gevallen wordt dit duidelijk aangegeven. Ook het aantal personen waarmee de reis wordt gemaakt is van invloed op de prijs. Des te groter de groep, des te voordeliger de arrangementsprijs.

Omdat u ALTIJD eerst een offerte ontvangt, kunt u ons aanbod altijd afwijzen.

Ervaring

Ruim 15 jaar ervaring

Betrouwbaar

Lid van de VVKR en het GGTO Garantiefonds

Kennis

We maken elke reis eerst zelf

Op maat!

We passen elke reis naar uw wens aan