Klachtenprocedure Travel4Reasons

Wanneer u in de aanloop naar uw reis of gedurende uw reis onvolkomenheden ervaart in de dienstverlening van Travel4Reasons, vragen we u vriendelijk dit zo snel mogelijk bij Travel4Reasons te melden. Op deze manier biedt u ons tijdig de kans zaken te beoordelen en waar nodig aan te passen. Dit kan middels een telefoongesprek (inspreken voicemail) of per mail waarin u duidelijk uw bevindingen aangeeft. Telefonisch contact kan altijd op bovenstaand nummer. We zullen de klacht direct na ontvangst beoordelen en beantwoorden en waar nodig en naar de mogelijkheden overgaan tot actie..

Achteraf een klacht indienen kunt u doen middels een email naar info@travel4reasons.nl of middels een brief welke u kunt sturen naar Herestraat 113, 9711 LG in Groningen. Beschrijf duidelijk de situatie waarvan u een andere verwachting heeft gehad. Geef waar mogelijk ook aan op basis van welke concrete informatie u uw verwachting heeft gebasseerd. 

Travel4Reasons zal u direct bij ontvangst een bevestigingsbericht van ontvangst sturen middels het bij ons bekende mailadres. Verder garanderen wij u vervolgens binnen 5 werkdagen inhoudelijk op de klacht te reageren en waarnodig een oplossing te initiëren.

Klacht indienen:

Bent u niet tevreden met de afhandeling van uw klacht? Dan kunt u deze voorleggen aan:

de Geschillencommissie Thuiswinkel,
Postbus 90600,
2509 LP te Den Haag
(www.sgc.nl).

Tevens kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/)". 

Ervaring

Ruim 15 jaar ervaring

Betrouwbaar

Lid van de VVKR en het GGTO Garantiefonds

Kennis

We maken elke reis eerst zelf

Op maat!

We passen elke reis naar uw wens aan