Travel4Reasons is aangesloten bij het Thuiswinkel Waarborg

Thuiswinkel Waarborg - 10 jaar Lid!

Sinds 21 september 2009 is Travel4Reasons geaccepteerd als volwaardig lid van de branchevereniging voor verkoop op afstand; de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie. Dat betekent dat Travel4Reasons voldoet aan de (juridische) regels die de genoemde branchevereniging onder andere met de Consumentenbond zijn overeengekomen.

Thuiswinkel Certificaat sinds 21 september 2009

Branchevereniging Thuiswinkel.org

"Missie
Thuiswinkel.org behartigt de belangen van haar leden, versterkt het imago van en bevordert het vertrouwen in het kopen op afstand bij haar doelgroepen, creëert maximale invloed voor de branche in nationale en internationale gremia en zorgt voor adequate kennis- en informatieuitwisseling.

Doelstellingen
De collectieve belangenbehartiging moet de komende jaren in het teken staan van de kernwaarden ‘Veiligheid’ en Betrouwbaarheid’. Ze zijn door het bestuur vastgesteld aan de hand van enquêtes onder de leden en via advies vanuit de werkgroepen die zich over de invulling van de kernwaarden hebben gebogen."

Ervaring

Ruim 10 jaar ervaring

Betrouwbaar

Lid van GGTO & Thuiswinkelwaarborg

Kennis

We maken elke reis eerst zelf

Op maat!

We passen elke reis naar uw wens aan